Obecní stránky Písek

Obec Písek

Napište námMapa webuRSS feed

Obecní úřad

Kontakt

Adresa:

Obecní úřad Písek,

739 84 Písek 51


Úřední hodiny:

pondělí

7:30-11:00

11:30-17:00

středa

7:30-11:00

11:30-17:00

 

 

tel.:

+420558341040

starostka

Věra Szkanderová

+420558363010

spojovatelka

 

+420558341041

účetní

 

+420558341042

admin. prac.

Irena Nitschneiderová

fax:

+420558363208

 

 

IČO:

 00535982

 

 

 email:

 email:  

 

 

Organizační struktura obecního úřadu

 

Zastupitelstvo

 

1. srpna 1990 došlo k osamostatnění obce Písek oddělením od města Jablunkova. Od prvních komunálních voleb konaných v roce 1990 spravuje obec Písek 15 členné zastupitelstvo a od 27.11.1998 pak zastupitelstvo 9 členné.

 

Obecní zastupitelstvo v období r.2014 – 2018

 

starostka:

Věra Szkanderová

místostarosta:

Ing. Jan Bojko

členové:

Ing. Miroslav Brzežek

 

Ludmila Burdková

 

Věra Groušlová

 

Ing. Věra Jochymková

 

Ing. Jan Kurzysz

 

Lenka Martynková

 

Oldřich Rathouský

 

v období r.2010 – 2014

p.Oldřich Rathouský, Věra Groušlová, Ludmila Burdková, Miroslav Vymazal, Jaromír Macoszek, Ing. Jan Bojko, Lenka Martynková, Petr Cieslar, Karel Skupień

 

v období r.2006 – 2010

p.Oldřich Rathouský, p. Jan Motyka, p.Ludmila Burdková, p.Jan Sadový, p.Adam Roženek, p.Karel Sikora, Ing. Jan Bojko, p.Karel Michalik, p.Antonín Martynek

  
v období r.2002 – 2006

p.Oldřich Rathouský, p.Ludmila Burdková, p.Jan Sadový, p.Karel Sikora, p.Adam Roženek, p. Jan Motyka, p.Stanislav Kobielusz, p.Karel Michalik, p.Josef Pieter

 

v období r.1998 – 2002

p. Oldřich Rathouský, ing.Václav Grochol, p.Ludmila Burdková, p.Karel Sikora, p.Adam Roženek, p.Jiří Labaj, p.Eduard Byrtus, p.Jan Matuszný, p.Stanislav Kobielusz

 

v období r. 1994 - 1998

p.Oldřich Rathouský, p.ing.Pavel Rusnok,p.ing.Václav Grochol, p.Ludmila Burdková, p.Ladislav Suszka,p.ing. Bohuslav Pyszko, p.Adam Roženek, p.Karel Sikora, p.Jiří Labaj, p.Stanislav Cvik, p.Anna Hamroziová, p.Jan Matuszný, p.Stanislav Kobielusz, p.Jan Sadový, p.Jan Szkandera

 

v období r. 1990 – 1994

p. Oldřich Rathouský, p.Pavel Byrtus, p.ing. Pavel Rusnok, p.ing.Václav Grochol, p.Ladislav Suszka, p.Burdková Ludmila, p.p.ing. Bohuslav Pyszko, ing. Jiří Vavřač, p.Sikora Karel, p.Sadový Jan,p.Anna Hamroziová ,p.Jan Sikora ,p.Jiří Goryl,p.Adam Roženek,p.Alois Ježowicz

 

v období od 20.7.1990 – 1990

 

p.Anna Vavřačová, p.Oldřich Rathouský, p.Bedřich Škandera,p.Jiří Matuszný, p.Pavel Byrtus, p.Josef Kluz,p.Alois Ježowicz, p.Terezie Byrtusová, p.Tadeáš Sodzawiczný, p.Emilie Gorylová, p.Jan Sadový, p.Olga Jakubíková, p. Anna Bittmarová, p.Helena Šlauerová, p.Zuzana Brodková, p.Josef Sikora, p.Marie Vysoká, p.Jan Vrabel, p.Josef Čmiel, p.Josef Przyczko

 

Obecně závazné vyhlášky

 

číslo

název vyhlášky

nabytí účinnosti

I. 04

Obecně závazná vyhláška obce Písek o mistních poplatcích

15. 03. 2004

II. 04

Obecně závazná vyhláška

01. 01. 2005

20/2001

Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písek

 

16

Vyhláška o znaku a praporu obce Písek a jejich užívání

 

7

Místní vyhláška o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti na území obce Písek

 

1/2010 

O místních poplatcích

 1.1.2011

1/2011

O regulaci hlučných činností ve dnech pracovního klidu

 30.11.2011

1/2012

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 1.1.2013

 

 

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

 

1. Oficiální název

Obec Písek

2. Důvod a způsob založení

Písek vznikl na konci 14. nebo počátkem 15. st. První písemné zprávy o obci pocházejí z r. 1466. V r. 1975 byl Písek sloučen s Jablunkovem, v 90 letech se osamostatnil.

3. Organizační struktura

zastupitelstvo: starosta, místostarosta, zastupitelstvo

4. Kontaktní informace

Obecní úřad Písek, 739 84, Písek u Jablunkova

5. Bankovní spojení a způsob finančních úhrad

ČS, a. s., Jablunkov, 1681997399/0800

KB, a. s., Jablunkov, 26829-781/0100

6. IČ

00535982

7. DIČ

 

8. Rozpočet

Rozpočet obce Písek 2017Rozpočtový výhled 2016-2020Rozpočtové opatření č. 1

9. Žádost o informace

písemně, ústně:

tel.: +420 558 341 041

fax: +420 558 341 042

e-mail:

10. Místo podání žádosti

Obecní úřad Písek v době úředních hodin pro veřejnost

11. Opravné prostředky

Obecní úřad Písek v době úředních hodin pro veřejnost

12. Formuláře k vyzvednutí

Na obecním úřadě a v elektronické podobě zde

13. Řešení složitých životních situací

Projednání na obecním úřadě, viz. Portál veřejné správy http://www.portal.gov.cz/

14. Předpisy, kterýmí se řídí obec a obecní úřad

zákon č. 128/2000 Sb., zákon č. 106/1999 Sb., organizační řády, vnitřní předpisy, vyhlášky

15. Sazebník

Kopírování: A4 - 1Kč, A4 - 1,5Kč oboustranně

16. Výroční zpráva

V loňském roce nebylo požádáno o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

17. Seznam organizací

Obecní knihovna, Základní škola Písek

 

Místní knihovna informuje

21. března 2017, 08.36

 Místní knihovna informuje, že v pondělí 27. března 2017 bude uzavřena.

Otevřít článek Poslat článek Diskuse (0) Autor: Jana Karpecká Přečteno: 218x

Kliknutím zvětšíte obrázek

 

 

 

Odpoledne s pohádkou

13. března 2017, 08.43

 10. března 2017 proběhla v místní základní škole akce pro děti navštěvující 1. stupeň "Odpoledne s pohádkou". Na děti čekaly ve škole pohádkové bytosti a spousta popletených pohádek. Hned na úvod děti přivítala paní starostka Věra Skanderová a pak už se dětem věnovaly animátorky třinecké knihovny Marika a Maruška a následně pohádkové bytosti z řad pedagogického sboru. 

Děti soutěžily, plnily úkoly, poslouchaly pohádky a poznávaly, které že to pohádky se spletly dohromady. Během celého odpoledne děti navštívily celkem 9 stanovišť. 

Celou akci ozvučil a zakončil diskotékou DJ Maceček.

Na závěr se děti sešly v tělocvičně, kde proběhlo vyhodnocení celého odpoledne a rozdání pamětních listů za přítomnosti ředitelky ZŠ a MŠ paní Dagmar Adamové.

Děkuji všem, kteří pomohli akci zorganizovat : celému pedagogickému sboru 1. stupně ZŠ, zaměstnancům školy (paní školnici, kuchařkám, uklízečkám), animátorům třinecké knihovny, zaměstnancům obce, paní starostce, ředitelce školy a v neposlední řadě panu Renému Macečkovi.

Celý program proběhl pod záštitou obce a obecní knihovny a vše bylo hrazeno z rozpočtu obce.

 

Otevřít článek Poslat článek Diskuse (0) Autor: Jana Karpecká Přečteno: 274x

Kliknutím zvětšíte obrázek

Děti se schází v tělocvičně školy

 

 

 

Místní knihovna informuje

6. března 2017, 08.29 - V pátek 10. března 2017 proběhne v místní ZŠ akce pro děti navštěvující 1. stupeň "Odpoledne s pohádkou". viz příloha

Otevřít článek Poslat článek Diskuse (0) Autor: Jana Karpecká Přečteno: 231x

Kliknutím zvětšíte obrázek

 

 

 

Usnesení z 20. zasedání ZO

22. února 2017, 15.22

Otevřít článek Poslat článek Diskuse (0) Autor: Irena Nitschneiderová Přečteno: 208x

 

 

Místní knihovna informuje

22. února 2017, 08.56

 Místní knihovna informuje, že v pondělí 27. února bude otevřena od 14:00 do 17:00 hodin.

Otevřít článek Poslat článek Diskuse (0) Autor: Jana Karpecká Přečteno: 313x

Kliknutím zvětšíte obrázek

 

 

 

Usnesení z 19. zasedání ZO

3. ledna 2017, 14.39

Otevřít článek Poslat článek Diskuse (0) Autor: Irena Nitschneiderová Přečteno: 398x

 

 

Usnesení z 18. zasedání ZO

28. prosince 2016, 14.35

Otevřít článek Poslat článek Diskuse (0) Autor: Irena Nitschneiderová Přečteno: 327x

 

 

Písecký zpravodaj - prosinec 2016

13. prosince 2016, 10.51

Otevřít článek Poslat článek Diskuse (0) Autor: Irena Nitschneiderová Přečteno: 305x

 

 

Místní knihovna informuje

30. listopadu 2016, 13.31

 Místní knihovna informuje, že dne 28. prosince 2016 bude z důvodu čerpání dovolené knihovna zavřená.

Otevřít článek Poslat článek Diskuse (0) Autor: Jana Karpecká Přečteno: 538x

Kliknutím zvětšíte obrázek

 

 

 

Místní knihovna informuje

28. listopadu 2016, 09.07

 Místní knihovna informuje, že dne 14. prosince 2016 bude knihovna z důvodů školení zavřená.

Otevřít článek Poslat článek Diskuse (0) Autor: Jana Karpecká Přečteno: 540x

Kliknutím zvětšíte obrázek

 

 

 

Strana výpisu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

Pátek 26.05.

Počasí

23 °C

7 °C

Sobota 27.05.

Počasí

25 °C

7 °C

 

Hledání

Aktuality z obce

26.05.2017

Nařízení Státní veterinární správy

25.05.2017

Zatoulaný pes

24.05.2017

Odpoledne s dobrovolnými hasiči

24.05.2017

Závěrečný účet obce Písek za rok 2016

15.05.2017

Rozpočtové opatření č. 1

 

Kalendář akcí

Po

Út

St

Čt

So

Ne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

<<     Květen 2017     >>

Červeně označené datum značí akci.

 

Anketa

Uvítali byste častější vydávání zpravodaje?

 

Ano

44.5%

44.5%

 

 

 

 

Ne

27.1%

27.1%

 

 

 

 

Nečtu ho.

28.4%

28.4%

 

 

 

Celkem hlasů: 3262

 

 

 

© Obec Písek

Tvorba www - Web & Media a.s.

Nahoru Nahoru